Lietošanas noteikumi attiecas uz visiem KidsPlanet ballīšu telpas klientiem, apmeklētājiem un viesiem.

1. Klients ir atbildīgs par savu viesu un apmeklētāju iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

2. Telpās ir atļauts atrasties tikai norādītajās stundās vai atsevišķi vienojoties ar KidsPlanet pārstāvi.

3. Klientam ir tiesības pagarināt nomas pakalpojumu, ja vēlamais laiks ir pieejams.

4. Klientam ir tiesības dekorēt telpu, nenodarot tai kaitējumu un iepriekš to saskaņojot ar iznomātāju.

5. Klientam ir tiesības ienest telpās ēdienus un dzērienus, un lietot tos šim nolūkam paredzētajās vietās. Bērnu rotaļu namiņos ir aizliegts ienest ēdienus un dzērienus.
6. Zeķes vai maiņas apavus drīkst valkāt tikai telpās. Āra apavi jānovieto tam paredzētā vietā.

7. Iekštelpās nedrīkst izmantot bērnu ūdens grimu.

8. Telpās nedrīkst ienest dzīvniekus, ja vien tas nav saskaņots ar KidsPlanet.

9. Aizliegts smēķēt, dedzināt atklātu uguni vai citādi radīt ugunsbīstamību, tostarp aizdedzināt dekoratīvās "strūklaku" sveces, kas var izraisīt ugunsgrēka dūmu detektoru kļūdainu aktivizēšanos.

10. Ir aizliegts tīši bojāt telpas (tostarp izmantot konfeti sprādzienus) un lauzt telpās esošo aprīkojumu. KidsPlanet ballīšu zāle patur tiesības pieprasīt kompensāciju par nodarīto kaitējumu telpām vai inventāram, vai atlīdzināt zaudējumus, ja tas ir iespējams.
11. Klientam ir tiesības netraucēti izmantot iznomātās telpas atbilstoši to izmantošanas mērķim.

12. Klients ir atbildīgs par savām personīgajām mantām. KidsPlanet neuzņemas nekādu atbildību par nozaudētām mantām.

13. Bērni drīkst atrasties telpā tikai pieaugušo uzraudzībā. Neatstājiet bērnus bez uzraudzības!

14. Klients ir atbildīgs par savu bērnu un viesu drošību un viņu uzvedības sekām.

15. Bērnu rotaļu laukumā drīkst atrasties tikai zeķēs.

16. Uz batuta drīkst atrasties tikai viena persona.
17. Uz slidkalniņa jāatrodas tikai sēdus stāvoklī ar skatu uz priekšu un kopā saliktām kājām.

18. Aizliegts slidināties: stāvot kājās, uz vēdera, ar galvu pa priekšu, kā arī lēkāt un kāpt uz augšu pa slidkalniņu.

19. Lietojot slidkalniņu, jāpārliecinās, vai slidklaniņa galā neatrodas cita persona.

20. Rotaļu laukumā aizliegts:
  • ienākt ar apaviem;
  • lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;
  • ierasties ar asiem priekšmetiem (arī kakla ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību;
  • kāpt un sēdēt uz rotaļu laukuma aizsargmalām, liekties pāri malām, lēkt virsū citam personām;
  • grūstīties, sist, spert vai citādi aizskart citas personas;
  • mest salto un kūleņus;
  • lēkāt izejas tuvumā;
  • ķerties, karāties un raustīt aizsargtīklus.
21. Pirms pakalpojuma apmaksas veikšanas klients apliecina, ka ir pārbaudījis rezervācijā norādītos datus un iepazinies ar KidsPlanet iekšējiem kārtības noteikumiem.

22. Lai rezervētu datumu ir jāveic priekšapmaksa 50€ apmērā no nomas maksas.

23. Atcelšanas gadījumā avanss netiek atgriezts, bet ir iespējams pārcelt rezervāciju uz citu pieejamu datumu un laiku.

24. Informējam, ka Jūsu drošībai tiek veikta videonovērošana.